Här i Jordshult har det funnits får sedan 1989 då fyra stycken tacklamm inköptes. Besättningen har vuxit sakta men säkert och har idag ca 25 tackor och 2 baggar.
Försäljning av lammskinn har förekommit efter tillgång och då en lokal blev tillgänglig föll det sig narturligt att  i november 2007 starta butiken Lillastugans Lammskinn. Här säljs både lammskinn och färdiga produkter tillverkade av gårdens skinn och ull.
I mars 2008 tilldelades ett lammskinn första pris i klassen Grå Pälsskinn – struktur, vid Gotlandsfårsföreningens årliga skinnpremiering. Gården tilldelades även andra pris i klassen Bästa besättning.
Även vid 2009 års skinnpremiering har 1:a pris tilldelats i klassen Grå Pälsskinn – struktur. Detta år erhölls även priset för lättaste skinn med en ytvikt om 7g/dm2.